แพคเกจจิ้ง สำคัญอย่างไร

สินค้า ก็ เปรียบเสมือน ตัวเรา ถ้า ไม่ได้ ลองใช้ หรือ ลองคบ ก็จะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร

ก่อน ที่จะ ทำให้ คนเรา คบกัน คงต้องมีแรง ดึงดูด เพื่อให้ คนสนใจ

สินค้า ก็เช่น เดียวกัน คำ โฆษณา สรรพคุณต่างๆ คือ การนำเสนอ ว่าสินค้านั้น มีคุณสมบัติอย่างไร

เพราะ สินค้า ไม่สามารถ พูด หรือ สื่อสาร ได้ เราจึงต้อง ใช้ สิ่งที่ห่อหุ้ม มัน เป็น ตัวสื่อสาร ออกไป

สิ่งที่ห่อหุ้ม มัน ก็คือ แพคเกจจิ้ง นั้นเอง พิมพ์แพคเกจจิ้ง นอกจาก จะเป็น การ ปกป้องสินค้า ให้ คุณภาพ คงที่ คงทน

หน้าที่สำคัญ ของ พิมพ์แพคเกจจิ้ง คือ การเป็น เสมือน เสื้อผ้า ที่สวมใส่ ทำให้ น่าสนใจ

ดึงดูด สร้างภาพลักษณ์ ทำให้ สินค้า ดูแพง หรือ หรูหรา ขึ้นมาได้ เพราะ แพคเกจจิ้ง ที่สื่อออกไป

ดังนั้น การออกแบบ จึงเป็น เรื่องสำคัญ มาก โดยสัดส่วน ต้นทุน สินค้า ในบางครั้ง ค่าแพคเกจจิ้งสูง ถึง 50-60% ของต้นทุนสินค้า ที่เดียว ถึงแม้ว่า ผู้บริโภค จะไม่ได้ ใช้ แพคเกจจิ้ง นั้นเลย ก็ตาม

แพคเกจจิ้งขั้นเทพ